07400, Україна,
Київська область,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, 2А

Tel.: +38 (044) 233 66 79
+38 (04594) 6 20 21
Fax: +38 (04594) 6 25 30


e-mail: inbox@dsu50.com

e-mail: reception@dsu50.com

Головна сторінка
Наша історія
Принципи
Цінності
Персонал
Потужності
Акредитації
Якість робіт
Відзнаки
Вакансії
Відгуки
Контакти
Iнформація

Украинский портАл

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,   ЯКІСТЬ,   НАДІЙНІСТЬ
 
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

24.03.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №50"
2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Кутузова, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979,   (04594) 62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення посадових осіб емітента прийнято 24.03.2014 р. загальними зборами акціонерів. Звільнення посадових  осіб виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014 від 24.03.2014 р.
Посадова особа Гавриленко Віктор Федорович, яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.
Посадова особа Лахно Микола Іванович, яка займала посаду Перший заступник  Генерального директора, звільнена.
Посадова особа Смірнов Олексій Станіславович, яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Посадова особа Вітюк Михайло Григорович, яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Посадова особа Постернак Анна Григорівна, яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Посадова особа Бейгер Геннадій Миколайович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Посадова особа Ковальчук Ольга Валентинівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена..
Посадова особа Васюк Геннадій Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. .
Посадова особа Чайка  Юрій Миколайович, яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, звільнена.
Усі звільнені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, протягом якого усі особи перебували на посаді: з 24.01.2011 р.

Рішення про призначення посадових осіб емітента прийнято 24.03.2014 р. загальними зборами акціонерів. Призначення посадових  осіб  виконано на підставі Протоколу загальних зборів акціонерів №1/2014 від 24.03.2014 р.
Гавриленко Віктор Федорович  призначений на посаду Генеральний директор. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління ВАТ "Броварське ШБУ №50", Генеральний директор ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Лахно Микола Іванович призначений на посаду Перший заступник Генерального директора. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член правління ВАТ "Броварське ШБУ №50", Перший заступник Генерального директора ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Смірнов Олексій Станіславович  призначений на посаду Член Дирекції. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник юридичного відділу, член правління ВАТ "Броварське ШБУ №50", член Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Вітюк Михайло Григорович призначений на посаду Член Дирекції. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу матеріально-технічного постачання, член правління ВАТ "Броварське ШБУ №50", член Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Постернак Анна Григорівна  призначена на посаду Член Дирекції.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: заступник головного бухгалтера, член правління  ВАТ "Броварське ШБУ №50", член Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Бейгер Геннадій Миколайович  призначений на посаду Голова Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці, Голова Наглядової ради ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Карпенко Валерій Петрович призначений на посаду Член Наглядової ради. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці ВАТ "Броварське ШБУ №50", начальник дільниці ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Турбал Наталія Михайлівна  призначена на посаду Член Наглядової ради.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: інженер виробничо-технічного відділу ВАТ "Броварське ШБУ №50", начальник планово-економічного відділу ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Чайка Юрій Миколайович призначений на посаду Ревізор акціонерного товариства.  Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: начальник дільниці ВАТ "Броварське ШБУ №50, ревізор ПрАТ "Броварське ШБУ №50".
Усі призначені посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних,  
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Строк, на який призначено усіх  осіб: на 3 роки.  

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор В. Ф. Гавриленко

24.03.2014

 


Гавриленко Віктор Федорович

Генеральний директор
Заслужений будівельник України. Почесний дорожник України. Повний кавалер ордена "За заслуги".


Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" має більш ніж 37 річний досвід будівництва, реконс-трукції та ремонту магістральних автомобільних доріг на території України та колишнього Радянського Союзу.

ПрАТ ШБУ № 50 має в своєму арсеналі висококваліфікований персонал, новітні технології та техніку по виробництву дорожньо-будівельних матеріалів і будівництву доріг, здатне в найкоротший термін передислокувати виробничі дільниці та асфальтобетонні заводи в будь-який регіон України та за її межі.

В своїй діяльності компанія намагає-ться збалансувати інтереси всіх заці-кавлених сторін: споживачів, партне-рів, персоналу, акціонерів, суспільст-ва.

Запрошую Вас до прозорого, плідного та взаємовигідного співробітництва!Партнери                                                   Copyright © 2008-2017 "БШБУ-50"                 admin