07400, Україна,
Київська область,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, 2А

Tel.: +38 (044) 233 66 79
+38 (04594) 6 20 21
Fax: +38 (04594) 6 25 30


e-mail: inbox@dsu50.com

e-mail: reception@dsu50.com

Головна сторінка
Наша історія
Принципи
Цінності
Персонал
Потужності
Акредитації
Якість робіт
Відзнаки
Вакансії
Відгуки
Контакти
Iнформація

Украинский портАл

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,   ЯКІСТЬ,   НАДІЙНІСТЬ
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №50»

2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Оникієнка Олега, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594)62979, (04594)62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.03.2017 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про зміни у складі посадових осіб емітента. Підстава змін: Протокол загальних зборів акціонерів №1/2017 від 27.03.2017 р. Обґрунтування змін: закінчення терміну дії повноважень та необхідність обрання посадових осіб емітента на новий строк.
Припинено повноваження наступних посадових осіб:
Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 74,3323%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 74,3323%.
Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,904%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,904%.
Член Дирекції Вітюк Михайло Григорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3368%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,3368%.
Член Дирекції Смірнов Олексій Станіславович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Дирекції Постернак Анна Григорівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Голова Наглядової ради Бейгер Геннадій Миколайович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Ревізор Чайка Юрій Миколайович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента.
Усі посадові особи, що припинили повноваження, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття паспортних даних. Строк, протягом якого особи перебували на посаді: 3 роки.

Обрані наступні посадові особи:
Генеральний директор Гавриленко Віктор Федорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 74,3323%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 74,3323%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 52877 простих іменних.акцій.
Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора Лахно Микола Іванович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 2,904%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2,904%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Дирекції, Перший заступник Генерального директора ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2066 простих іменних акцій.
Член Дирекції Чайка Юрій Миколайович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник дільниці, заступник Генерального директора з виробництва, Ревізор ПрАТ "Броварське ШБУ №50" . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Дирекції Смірнов Олексій Станіславович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник юридичного відділу, член Дирекціії ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Член Дирекції Постернак Анна Григорівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник головного бухгалтера, член Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Голова Наглядової ради Барановський Олег Станіславович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,014%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,014%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник начальника виробничо-технічного відділу ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 простих іменних акцій. Голова Наглядової ради Барановський О.С. є акціонером товариства.
Член Наглядової ради Карпенко Валерій Петрович. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник дільниці, член Наглядової ради ПрАТ "Броварське ШБУ №50”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Карпенко В.П. є представником акціонера Гавриленка В.Ф.
Член Наглядової ради Турбал Наталія Михайлівна. Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Не володiє пакетом акцій емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Інженер виробничо-технічного відділу, начальник планово-економічного відділу, член Наглядової ради ПрАТ "Броварське ШБУ №50”. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Турбал Н.М. є представником акціонера Свірідової Т.В.
Ревізор Вітюк Михайло Григорович. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,3368%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1,3368%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу матеріально-технічного постачання, член Дирекції ПрАТ "Броварське ШБУ №50". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 951 простих іменних акцій.

Усі призначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, не надали згоди на розкриття паспортних даних. Строк, на який обрано осіб: на 3 роки.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор

В. Ф. Гавриленко

27.03.2017

 


Гавриленко Віктор Федорович

Генеральний директор
Заслужений будівельник України. Почесний дорожник України. Повний кавалер ордена "За заслуги".


Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" має більш ніж 37 річний досвід будівництва, реконс-трукції та ремонту магістральних автомобільних доріг на території України та колишнього Радянського Союзу.

ПрАТ ШБУ № 50 має в своєму арсеналі висококваліфікований персонал, новітні технології та техніку по виробництву дорожньо-будівельних матеріалів і будівництву доріг, здатне в найкоротший термін передислокувати виробничі дільниці та асфальтобетонні заводи в будь-який регіон України та за її межі.

В своїй діяльності компанія намагає-ться збалансувати інтереси всіх заці-кавлених сторін: споживачів, партне-рів, персоналу, акціонерів, суспільст-ва.

Запрошую Вас до прозорого, плідного та взаємовигідного співробітництва!Партнери                                                   Copyright © 2008-2017 "БШБУ-50"                 admin