07400, Україна,
Київська область,
м. Бровари,
вул. Олега Онікієнка, 2А

Tel.: +38 (044) 233 66 79
+38 (04594) 6 20 21
Fax: +38 (04594) 6 25 30


e-mail: inbox@dsu50.com

e-mail: reception@dsu50.com

Головна сторінка
Наша історія
Принципи
Цінності
Персонал
Потужності
Акредитації
Якість робіт
Відзнаки
Вакансії
Відгуки
Контакти
Iнформація

Украинский портАл

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,   ЯКІСТЬ,   НАДІЙНІСТЬ
 
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

23.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО - БУДIВЕЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ №50"
2. Код за ЄДРПОУ: 05408668
3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари Київської області, вул. Кутузова, 2-а
4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 62979,   (04594) 62019
5. Електронна поштова адреса: admin@dsu50.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: dsu50.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі: 23.03.2015 р. Дата обліку: 17.03.2015 р.

23.03.2015 року емітенту стало відомо від Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України", що станом на дату обліку 17.03.2015р. вiдбулися наступні змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емітента.

Пакет акцiй однієї фізичної особи зменшився і становить менше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 84,1318 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 9,8164 %. Відбулося зменшення належного особі пакету акцій за рахунок відчуження.

Пакет акцiй іншої фізичної особи збільшився і становить більше 10 відсотків голосуючих акцій. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу): 0,0169 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу): 74,3323 %. Відбулося збільшення належного особі пакету акцій за рахунок придбання.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Генеральний директор В. Ф. Гавриленко

23.03.2015

 


Гавриленко Віктор Федорович

Генеральний директор
Заслужений будівельник України. Почесний дорожник України. Повний кавалер ордена "За заслуги".


Приватне акціонерне товариство "Броварське шляхово-будівельне управління № 50" має більш ніж 37 річний досвід будівництва, реконс-трукції та ремонту магістральних автомобільних доріг на території України та колишнього Радянського Союзу.

ПрАТ ШБУ № 50 має в своєму арсеналі висококваліфікований персонал, новітні технології та техніку по виробництву дорожньо-будівельних матеріалів і будівництву доріг, здатне в найкоротший термін передислокувати виробничі дільниці та асфальтобетонні заводи в будь-який регіон України та за її межі.

В своїй діяльності компанія намагає-ться збалансувати інтереси всіх заці-кавлених сторін: споживачів, партне-рів, персоналу, акціонерів, суспільст-ва.

Запрошую Вас до прозорого, плідного та взаємовигідного співробітництва!Партнери                                                   Copyright © 2008-2017 "БШБУ-50"                 admin